Beépített tűzjelző és oltóberendezések hatósági eljárása

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megkezdi a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015 (XII.21.) BM rendelet alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok értékelését. Az erről szóló levelet érintett tagjaink megkapták.

Mint ismeretes, az OTSZ a létesítési kötelezettség eseteit sorolja fel. Az engedélyeztetésre vonatkozó előírások a 2016. január 1-jén, a tűzvédelmi törvény módosításával és a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet hatályba lépésével léptek hatályba.

A rendeletben számos új elem jelent meg. Ilyenek például: a létesítési engedély időbeli hatályának megállapítása, az engedély kötelező megtagadásának esetei, bevezette és szabályozta a megszüntetést, részletezi a kérelem és a mellékletét képező dokumentáció elvárt tartalmát. A dokumentáció benyújtható elektronikus formátumban is.

A számos új elem beépült a gyakorlatba. Most a BM OKF gyűjti a jogszabály alkalmazásának tapasztalatait és várja a módosítási javaslatokat.

Cikk megosztása: