Évindító ülést tartott a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület

A BM OKF Puskás Tivadarról elnevezett tanácstermében 2017. február 20-i ülésével indította az évet a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület, ahol az elmúlt évi munkát értékelték és elfogadták a 2017. év fő célkitűzéseit. Két téma közvetlenül érinti a Szövetséget.

Az évente négy ülést tartó testület napirendi pontjai közül elsőként Dr. Bérczi László tű.ddtbk., BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelő tájékoztatást adott a 2016. évi mentő tűzvédelmi munkáról. Elmondta, hogy 105 HTP, 42 KŐ, 60 ÖTP, 66 LTP és 556 ÖTE látta el a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Javult a lefedettség 1 KŐ és 14 beavatkozó ÖTE működésének megindulásával. 36 új fecskendőt, 6 magasból mentőt és 7 KMSZ gépjárművet szerzett be a katasztrófavédelem.

Az ÖTE-k 4.746 eseménynél működtek közre. A beavatkozó ÖTE-k közül 39 látta el a vállalt feladatát 163 településen és 4 fővárosi kerületben, ahol 800 ezer lakos él. A vállalt riasztási normaidejük átlagosan 11 perc, azonban a gyakorlatban 5 perc alatt elhagyják az állomáshelyüket.

Megújult az állomány szakmai képzése. A vonulásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy összesen 63. 319 esemény történt, amely 3,6%-kal magasabb az előző évinél.

A képzéshez elektronikus tudástár készül.

Javaslatként elhangzott, hogy a 40 órás önkéntes tűzoltói képzés egy részét e-learning formájában kellene végezni, amelyre a pályázati kiírásból is lehetne forrást szerezni. Gancsak elhangzott, hogy a mentő tűzvédelemben a fehér foltok eltüntetésénél a biztosítási valószínűség-számításhoz hasonlóan a mennyiségi változások helyett a minőségi változásokra kell a hangsúlyt helyezni.

A TTT Munkaterve az OKF Munkaprogramjához és Munkatervéhez igazodva készült. 4 ülést tartott a Testület, amelyből 2-őt külső helyszínen.

Egy kihelyezett ülés lesz 2017-ben a BM OKF KOK Katasztrófavédelmi Kutató Intézetben.  Az OTSZ felülvizsgálata kapcsán felmerült, hogy ne fordulhasson elő, hogy családok egy hibás kémény miatt lakhatás nélkül maradjanak, mert kikapcsolják a gázszolgáltatást. Mivel gázórák leszerelése törvényi szabályozás szerint zajlik, folyamatosan egyeztetés történik a gázszolgáltatókkal.

A Szövetséget közvetlenül érintő téma a szakvizsgarendelet TTT által történő megvitatása és a testület szeptemberi napirendi pontja, ahol a terv szerint a Magyar Tűzvédelmi Szövetség tevékenységéről hallgatnak mag tájékoztatót a testület tagjai.

 

Cikk megosztása: