Hatósági kerekasztal az OKF-en – OTSZ beválás vizsgálat

Szakmai találkozót szervezett március huszonegyedikére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete. A találkozóra a rendőrség, a honvédség, a különböző szakigazgatási szervek képviselői, vezetői, illetve szakmai szövetségek, kamarák, egyesületek vezetői kaptak meghívást. Szövetségünket Heizler György képviselte.

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató fontosnak tartotta, hogy a szervezetek képviselői megismerjék a hatósági főigazgató-helyettesi szervezetet, az elmúlt év alatt elért eredményeket, a kitűzött célokat. A másik ok a 2015 márciusa óta hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat beválásának vizsgálata.

Dr. Mógor Judit tű. ezredes, hatósági főigazgató-helyettes ismertette, hogy a katasztrófavédelem hatósági tevékenységének középpontjában a megelőzés, illetve a kockázatok lehető legkisebbre csökkentése áll, ezt a cél pedig az engedélyezési eljárásokon, illetve az ellenőrzéseken keresztül kívánják elérni. Az elmúlt esztendőben országosan összesen száztízezer hatósági ellenőrzést és helyszíni szemlét hajtottak végre, és ugyanennyi hatósági és szakhatósági eljárás zajlott. Mindezek után Mógor Judit sorra vette a tűzmegelőzési, a veszélyes üzemek, a veszélyesáru-szállítás, a kritikusinfrastruktúra-védelmi, illetve a vízügyi és vízvédelmi szakterület hatásköreit. A 2017-es feladatokból kiemelte

  • az OTSZ beválás vizsgálatát,
  • az iparbiztonsági távmérőhálózatok fejlesztését,
  • a ConvEx-3 gyakorlatot,
  • a veszélyes szállítmányok ellenőrzését segítő kézikönyveket aktualizálását,
  • a vízügy, vízvédelem területén az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó fejlesztéseket, illetve
  • a területi irányítási központok kialakítását.

A tűzmegelőzésről Érces Ferenc tű. ezredes, a veszélyes üzemekről és a nukleárisbaleset-megelőzésről Mesics Zoltán tű. alezredes, a veszélyes szállítmányokról Kozma Sándor tű. ezredes, a kritikusinfrastruktúra-védelemről és a hálózatbiztonságról dr. Sápi Gergely tű. őrnagy, a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokról pedig dr. Király Zita tájékoztatta a résztvevőket.

A találkozó végén a társszervek és a szakmai szövetségek, kamarák, egyesületek vezetői fejtették ki az általuk képviselt gazdálkodók véleményét. Ezeken túl a jelenlévők közös továbbképzések megtartását is szorgalmazták.

Cikk megosztása: