Húsz éves a Magyar Tűzvédelmi Szövetség – ünnepség Hajdúszoboszlón

Hajdúszoboszlón november 5-én a Hotel Békében ünnepelte a 110 résztvevő a TSZVSZ megalakításának 20. évfordulóját, ott, ahol annak idején zászló bontott a szövetség.

A megjelenteket Heizler György elnök köszöntötte, az emelvényen pedig helyet foglaltak a szövetség előző elnökei, valamint dr. Bérczi László dandártábornok a BM OKF képviseletében.

Az elnök a jelenlévők nevében megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte:

 • Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelőt,
 • Piotr Grabowskit, a Lengyel Tűzvédelmi Gyártók Szövetségének (OSPZPISR) elnökét,
 • František Kregl-t, a Cseh Tűzvédelmi Szakmai Kamara (PKPO) elnökét,
 • Boris Platkevich-et, az Ukrán Tűzvédelmi Vállalkozók Szövetségének (NTC USVPPP) elnökét,
 • Boris Schubertet, a Német Tűzvédelmi Gazdasági Szövetség (WVB-EV) alelnökét.
 • Kormos Lászlót, a TSZVSZ alapító elnökét,
 • Galambos Jánost, a TSZVSZ második elnökét és
 • Zellei Jánost, a TSZVSZ harmadik elnökét,

Heizler György tájékoztatta az ünnepség résztvevőit, hogy dr. Tollár Tibor, az OKF főigazgatója hivatali teendői miatt a rendezvényhez és a szövetség további munkájához írásban kívánt sok sikert.

Köszöntőjében kiemelte: a húsz évvel ezelőtti alapításra történő emlékezés célja kapcsolatot teremteni múlt és jövő között. A szövetség elnöke rámutatott: az osztrák-magyar kiegyezés utáni időszakhoz hasonlóan a rendszerváltás utáni periódus egyfajta pezsgést hozott, megteremtvén ezzel a szabad vállalkozások feltételeit, és táptalajd adott a szaktudás kialakulásának. Ezt ismerte fel Kormos László, amikor kezdeményezte a TSZVSZ megalakítását. Azon év tavaszán, a III. Tűzoltó készülék konferencián született meg a felhívás, amelyet 1995. október 13-án, Budapesten követett a Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetségének megalakulása.

Az akkori felhívás szövege így hangzott:

„Tisztelt hölgyeim és uraim! Előzetes megbeszélések alapján azzal a felhívással fordulunk a III. Országos Tűzoltó-készülék Konferencia részvevőihez, hogy a jelen konferencia alkalmával hozzuk létre a tűzoltó felszereléseket gyártók, forgalmazók, karbantartók, javítók és nagyfogyasztók országos szövetségét, melynek célja a hazai és külföldi gyártók, forgalmazók, javítók és karbantartók által végzett tevékenység műszaki színvonalának támogatása, a szakmai érdekképviselet gyakorlása, az illegálisan, vagy engedéllyel, de színvonal alatt dolgozók kiszűrése.” Felismerték, hogy a szakterületen a szolgáltatások színvonalának biztosítása közös érdekük.

Ha ezen a képzeletbeli idősíkon utazva eljutunk a máig, láthatjuk, nincs ez másként ma sem – említette az elnök. A tűzvédelem egyre bonyolultabbá váló és szakterületenként elkülönült ismereteket igénylő területén a szakmai minőség és a minőségbe vetett bizalom a legfontosabb tőkéje és őrzendő értéke ennek a szövetségnek. Ezért is illeti megkülönböztetett tisztelet az elsőket, akik szövetkezve megalkották ezt a szervezetet.

Elnök: Kormos László

Alelnökök: Galambos János, Magyar György, Szemler József

Elnökségi tagok: Huszák János, Juhász Béla, Mélykúti Sándor, Wermeser Károly

Titkár: Kreisz György

A szervezés sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az alapító 54 taggal együtt, a tagok száma még ugyanabban az évben elérte a 100-at.

Ha ezen a képzeletbeli múlt-jövő tengelyen a szervezetet vizsgálják, a nevek jól tükrözik a törekvéseket, a kialakult belső tagozati struktúra pedig az idővel egyre sokszínűbbé váló és egyre specializálódó szakmai területeket.

 • 1995 tavasza – Tűzvédelmi Vállalkozók Szövetsége (a felhívásban)
 • 1995 ősze – Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetsége (megalakuláskor)
 • 2010 – TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

Az elnevezések változása a célok változását és a lehetséges jövőbeni utat is mutathatják.

Ha a szervezeten belül a szervezeti struktúrát, a tagozatok alakulását vizsgáljuk, ismét láthatóvá válik a fejlődés iránya.

2001-ben megalakult a

 • Tűzoltó készülék tagozat, Magyar György és az
 • Egyéb tűzvédelmi tagozat Zellei János, vezetésével.

2010-ben már a jelenlegi tagozati struktúra jelenik meg:

 • Beépített tűzoltó és oltóberendezés tagozat – Farkas Károly
 • Tűzoltó készülék és tűzvédelmi felszerelés tagozat – Magyar György
 • Építészeti tűzvédelmi tagozat – Lestyán Mária
 • Oktatók, tervezők szakértők tagozat – Tarnaváry Zoltán

Ha ezen a bizonyos időhorizonton a jövő felé kacsintunk, lehet, hogy a differenciálódó szakterületen ismét újra kell gondolni a tagozati struktúrát – említette az elnök.

Kiemelte, hogy a hazai szakemberek saját találmányaikkal és az új külföldi termékek és megoldások bevezetésével hozzájárultak a hazai tűzvédelem hatalmas változásának beindításához. Ez a folyamat nem zárult le, ma is zajlik, s ebből eredően, ha a szövetség eredeti szándékait, és a mai kihívásokat szem előtt tartják, az akkori minőségbiztosítási törekvéseket a mai kor igényeihez kell szabniuk. A jelenlévőkön is múlik, hogy milyen irányba megy a hazai tűzvédelem. Felkészülnek a nemzetközi térről jövő kihívásokra, s megerősödve képesek lesznek versenyezni velük bizonyos területeken, vagy a követést választják? Ezen a téren a lehetséges kitörési pontokat is említett: a minőség stabilizálását, a nemzetközi minőségbiztosítást. S a lakosság és a piaci szereplők specifikus felvilágosításában lát feladatokat.

A szabályozást említve három dátumot emelt ki.

Az első a korszerű hazai szabályozás II. József 1788-ban kiadott tűzvédelmi pátensével indult, s ma is az ott lefektetett szerkezetre épülnek s szabályozásaink. A második nagy lépés ezen az úton az 1936. évi X. törvénycikk. A harmadik pedig az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. Az új szabályozás merészen szakít számos addigi „szent tehénnel”, de fontos újítása a legjobb gyakorlat és ezen belül a vállalkozói területen felhalmozódott szakmai ismeret beemelése a szabályozásba. Létrejött egy törvény, jogszabály OTSZ alkotta követelményrendszer és mellé a TvMI-k kínálta megoldások, amelyek nem kötelezőek ugyan, de aki így végzi a munkát, annak nem kell külön bizonyítnia a megfelelőséget. Ennek egyenes következménye a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség szakmai kompetenciájának felértékelődése, a szabályozásban való aktív részvételének lehetősége. Ez történt már az előző OTSZ megalkotása során is 2010-től, majd 2012-től az OTB tagsággal s 2014-ben a TvMI-k kidolgozásában, jelesül két TvMI felelősként történő kialakításában. Fontosnak nevezte a szakmai konszenzus kialakítását. Ez a folyamat nem állt meg. A karbantartással és felülvizsgálattal foglalkozó TvMI kidolgozása még csak most kezdődik, márpedig a szövetség tagjainak derékhadát ez érinti a leginkább. Ez a kilencvenes évek közepének lendületét igényli – fejezte be beszédét, gratulálva minden tagnak.

Visszaemlékezések

A következőkben Kormos László, Galambos János és Zellei János elnök urak visszaemlékezései hozták élmény közelbe az elmúlt két évtized történetét. Részletesen kitértek az adott időszak történéseire néha vidámságot hozva az ünneplők közé.

Dr. Bérczi László dandártábornok, főfelügyelő hozzászólásában kiemelte a TSZVSZ-el kialakított szakmai kapcsolat szerepét az OTSZ megalkotásában való közreműködés, majd a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozásában és az egyéb területeken. Felhívta a hallgatóság figyelmét az új OTSZ-ből eredő feladatokra és megköszönte az elmúlt két évtized tűzvédelemért tett erőfeszítéseit.

Ezt követően emléklapok és emlékérmek átadására került sor. Elismerést kaptak a még ma is tagként működő alapítók, valamint a Szövetség munkáját valamilyen formában segítők, valamint hárman megkapták a TSZVSZ Kreisz György díját. (Az emléklapokról és a díjról külön emlékezünk meg.)

Az elismerések átadása után a külföldi vendégek köszöntőire került sor.

Piotr Grabowski, a Lengyel Tűzvédelmi Gyártók Szövetségének (OSPZPISR) elnöke, František Kregl úr a Cseh Tűzvédelmi Szakmai Kamara (PKPO) elnöke, Boris Platkevich úr, az Ukrán Tűzvédelmi Vállalkozók Szövetségének (NTC USVPPP) elnöke és Boris Schubert úr a Német Tűzvédelmi Gazdasági Szövetség (WVB-EV) alelnöke köszöntötte a résztvevőket, további sikereket kívánva a tagságnak és kiemelve az együttműködés fontosságát.

Az emlékezést felerősítendő Fazekas Katalin összeállításában készült egy kis emlékeztető a köszönet jeléül a jelenlévőknek. A képek az elmúlt 20 év komoly és mulatságos, de mindenképpen fontos pillanatait mutatták meg. Ugyancsak a kollektív emlékezést segíti egy erre az alkalomra összeállított e-könyv, amely honlapunkon megtalálható.

Az ünnepség lazább részeként Fazekas Katalin vezényletével a résztvevők, csapatokra osztva, játékos vetélkedéssel folytatták a napot, amit végül ünnepi vacsorával, születésnapi tortával és zenés programmal koronáztak meg.

Fotó: Juhász Béla, Nikicser Ildikó

Cikk megosztása: