Mi a teendő, ha cégünk társasházba vagy családi házba van bejelentve?

A kéményseprés új rendszerében a cégek feladata a cég székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyeként bejelentett ingatlan szerint változik. Mi érdemes erről tudni a szabályos és biztonságos égéstermék elvezetés érdekében?

A cég székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyeként bejelentett önálló épületben, családi házban a kéményseprő-ipari tevékenységet a területi kéményseprőipari szolgáltatók végzik. Ha az adott megyében ilyen szolgáltató nincs, akkor a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve. Ezt a kötelező szolgáltatást a cégnek meg kell rendelni az esedékesség évében, tehát nyilván kell tartani annak lejáratát.

A fent leírtak alól kivételt képeznek azok a cégek, amelyek olyan társasházban és lakásszövetkezeti lakóépületben vannak bejelentve, ahol a kémény osztatlan közös tulajdonban van. Itt a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzését függetlenül attól, hogy az egyes lakások vagy önálló rendeltetési egységek milyen tulajdonban vannak. A tüzelő-, fűtőberendezés típusától függően esedékes évi vagy kétévi ellenőrzésekre a tervezett sormunka részeként, azaz külön megrendelés nélkül kerül sor.

Ilyenkor az osztatlan közös tulajdonú társasházi kémények ellenőrzését a katasztrófavédelem munkatársai önálló rendeltetési egységenként is kiállítanak tanúsítványt az adott ingatlanban elvégzett munkáról, amit az adott ingatlan tulajdonosa (cég) kap kézhez.

A gazdálkodó szervezet az adategyeztetés során köteles megadni a szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát, vagy egyéb nyilvántartási számát. Amennyiben a társasházban lévő önálló rendeltetési egység nem természetes személy tulajdonát képezi, a kéményseprő az ellenőrzés elvégzéséért számlát állítanak ki a cég nevére. A kiszámlázott díj az elvégzett kéményseprőipari tevékenység költségének az érintett ingatlanra jutó arányos része.

Az ellenőrzés során megállapított esetleges hibák orvoslása annak függvénye, hogy az a közös tulajdonú kéményhasználathoz, vagy az ingatlanon belül fellelt állapothoz köthető. Az égéstermék-elvezető egészére, illetve az önálló rendeltetési egységekben a bekötésekre, és az összekötő elemekre vonatkozó megállapítások a közösséget, míg a légáramlást befolyásoló tényezők, a működtetett berendezések műszaki állapota, illetve a tisztítóajtó állapota vagy eltakarása miatt megállapított hibák kijavítása az ingatlan tulajdonosát terhelik. A felelősségvállalást illetően a társasházak saját alapító okiratukban foglaltak szerint eltérhetnek.

A társasházakban működő gazdálkodó szervezeteknek csak akkor kell megrendelnie ezt a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervétől, ha az ellenőrzést és felülvizsgálatot a kéményseprők által megajánlott első két időpont egyikében sem sikerült elvégezni.

A kéményseprőipari tevékenységet ellátók országos listája elérhető: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu vagy www.kemenysepres.hu

Cikk megosztása: