Négy Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek változik jövőre

Az idei esztendő bővelkedett szabályozási változásokban, amelyben a Magyar Tűzvédelmi Szövetség tagjai is kivették részüket. Számosan szóltak hozzá az egyes szakterületekhez. Ezt értékelte a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság október 18-án az BM OKF székházában tartott ülésén, ahol az idei év munkáját értékelték és a jövő évre tervezett feladatokról és az tanács ügyrendjének módosításáról döntött a testület. Mindezek jelentős változásokat hoznak munkánkban. A tervek szerint négy Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek változik jövőre.

Az ülésen Dr. Bérczi László ddtb. a testület elnöke bevezetőjében ismertetve az OKF szervezetében bekövetkezett változásokat, nevezetesen a Hatósági Főigazgató-helyettesi szervezet megalakulását, s ebből adódóan a létrejött két Főosztály azonos jogkörrel történő bevonását a Tűzvédelmi Műszaki Bizottságba. Ezt a testület egyhangú szavazással támogatta.

Ezt követően Badonszki Csaba alezredes, főosztályvezető helyettes a 2016. évben végzett munkát értékelve kiemelte, hogy öt TvMI változott.

  1. Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése című TvMI február 15-én változott meg, elsősorban a tűzterjedésgátló berendezés kialakításával és a való méretű tűztesztek megoldásaival egészült ki.
  2. Számítógépes tűz-és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció című július 1-én változott. Itt a szimulációs paraméterek módosultak.
  3. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem című TvMI ugyancsak július 1-én változott.
  4. Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői című új TvMI jelentős területet dolgoz fel, számos magyarázó, segítő melléklettel jelent meg július 15-én.
  5. Felülvizsgálat és karbantartás címmel megjelent új TvMI 12 területet ölel fel, s ugyancsak július 15-én jelent meg.

Ezek jelentősek a tűzvédelmi szakemberek számára, hisz az OTSZ követelményei mellé a lehetséges megoldásokat tartalmazzák, s amelyekkel az OTSZ követelményei kielégíthetők.

Jelenleg még a Kiürítés TvMI átdolgozása van folyamatban.

A 2017. év munkatervének javasolt témáit Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető terjesztette elő. Ennek ütemezéséről némi vita után szavaztak a testület tagjai.

A tervezett feladatok:

  1. Tűzterjedés elleni védelem TvMI módosítása, bővítése – Határidő: 2017. 06. 30.
  2. Felülvizsgálat és karbantartás TvMI módosítása, bővítése – Határidő: 2017. 06. 30.
  3. Hő-és füst elleni védelem TvMI módosítása, bővítése – Határidő: 2017. 12. 30.

Tájékoztató hangzott el az OTSZ beválás vizsgálatának elindulásáról, amelynek során elsősorban a tervezők, kivitelezők észrevételeire számítanak a szakemberek.

 

Cikk megosztása: