A TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött országos szintű, nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezet, amely csak a nevében szövetség. Célunk, hogy mindenben tagjaink érdekeit, egyúttal pedig a szakmaiságot képviseljük, hallassuk a hangunkat minden olyan ügyben, amely a tűzvédelemet érinti.

A szövetség céljai

 • A tűzvédelem területén tevékenykedő tagság képviselete országos szinten
 • Szakmai és etikai ajánlások, normák kialakítása és betartásuk figyelemmel kísérése
 • A tűzvédelmet érintő jogszabályok és tervezetek kidolgozása – felkérés esetén –,
   • véleményezése,
   • a végrehajtás elemzése,
   • felülvizsgálatra, módosításra és hatályon kívül helyezésre javaslattétel.
 • A tűzesetek megelőzésével, oltásával, a műszaki mentéssel, továbbá az ezekkel összefüggő személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos szakmai véleményezés, javaslattétel
 • A tűzvédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok széleskörű tudatosítása, azok végrehajtása érdekében történő mozgósítás, a tűzvédelmi felvilágosítással összefüggő tevékenységek koordinálása
 • Kapcsolat a hazai és külföldi hasonló célkitűzésű szervezetekkel
 • Szakmai képzés, -továbbképzés segítése, szakkönyvek, szakanyagok elkészítésének támogatása
 • Gazdálkodás a rendelkezésre álló vagyonnal
 • A tűzvédelem területén a magyar termékek támogatása
 • Törekszik a környezettudatos magatartás elterjesztésére a magyar tűzvédelmi piac szereplői között

A Szövetség feladatai

 • A hazai és nemzetközi tűzvédelmi jogszabályok figyelése, a változások tagok felé történő kommunikációja.
 • A tűzvédelmet érintő előírások és szabványok korszerősítésének kezdeményezése.
 • A szakma(iság) teljes körű képviselete a szakmán kívülről történő megkeresés esetén.
 • Felkérésre a tagok között felmerült viták során történő érdekegyeztetés.
 • A szakma vállalkozóira vonatkozó etikai normák kidolgozása.
 • Szakmai találkozók, szemináriumok, kiállítások, rendezvények kezdeményezése és megszervezése.
 • A tagok sajtókapcsolatainak, sajtó- és reklámtevékenységének segítése.
 • Egységes szakmai álláspont létrehozásában való együttműködés, annak kommunikálása a szakmában és azon kívül.