Üdvözöljük a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség hivatalos honlapján!

Célkitűzésünk, tevékenységünk

Alapszabályunk értelmében a Szövetségünk célja:

  •  A tűzvédelem területén tevékenykedő tagság képviselete országos szinten;
  •  Szakmai és etikai ajánlások, normák kialakítása és betartásuk figyelemmel kísérése;
  •  A tűzvédelmet érintő jogszabályok és tervezetek
   • kidolgozása – felkérés esetén –, 
   • véleményezése,
   •  a végrehajtás elemzése,
   •  felülvizsgálatra, módosításra és hatályon kívül helyezésre javaslattétel;
  • A tűzesetek megelőzésével, oltásával, a műszaki mentéssel, továbbá az ezekkel összefüggő személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos szakmai véleményezés, javaslattétel;
  • A tűzvédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok széleskörű tudatosítása, azok végrehajtása érdekében történő mozgósítás, a tűzvédelmi felvilágosítással összefüggő tevékenységek koordinálása;
  • Kapcsolat a hazai és külföldi hasonló célkitűzésű szervezetekkel;
  • Szakmai képzés, -továbbképzés segítése, szakkönyvek, szakanyagok elkészítésének támogatása;
  • Gazdálkodás a rendelkezésre álló vagyonnal;
  • A tűzvédelem területén a magyar termékek támogatása;
  • A korrekt piaci magatartás támogatása;
  • Törekszik a környezettudatos magatartás elterjesztésére a magyar tűzvédelmi piac szereplői között.


  Feladatunk:

  A Szövetség

  •  figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi jogszabályok változását a tűzvédelem területén és a változásokról a tagokat a lehetőségekhez mérten értesíti;
  • kezdeményezi a tűzvédelmet érintő előírások és szabványok korszerűsítését;
  • segíti a szakma szolgáltatásait igénybe vevők döntéseit megkeresés esetén;
  • felkérés esetén szervezi a tagjai között felmerült viták érdekegyeztetését;
  • az etikai bizottság útján kidolgozza a szakma vállalkozóinak a vállalkozói és piaci magatartására vonatkozó etikai normáit, elősegíti azok érvényesülését;
  • szakmai találkozókat, szemináriumokat, kiállításokat, rendezvényeket kezdeményez és szervez;
  • elősegíti tagjai szolgáltató-, bel- és külföldi tájékoztató-, sajtó- és reklámtevékenységét, szervezi a sajtókapcsolatokat;
  • együttműködik a kamarákkal;
  • tagjainak a tűzvédelmi feladatok ellátásával összefüggő ügyekben tanácsot ad;
  • a Szövetségért végzett kiemelkedő munka elismeréseként az elnökség javaslatának alapján Kreisz György díjat adományozhat.


  Partnereink

  arany fokozatú partnerek

  arany fokozatú partnerek

  ezüst fokozatú partnerek

  ezüst fokozatú partnerek

  bronz fokozatú partnerek

  bronz fokozatú partnerek