Üdvözöljük a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség hivatalos honlapján!

Beszámoló a BM OKF-TSZVSZ közös országos tűzvédelmi konferenciájáról

A TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett két napos Országos Tűzvédelmi Konferencia több mint 150 résztvevővel került megrendezésre október 26-27-én Lajosmizsén a Geréby Kúriában.

Az alábbiakban a BM OKF beszámolóját közöljük:


Kétnapos szakmai fórumot tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség, amelyen bemutatták az Országos Tűzvédelmi Szabályzat közeljövőben várható változásainak irányait és a tűzvédelmi műszaki irányelvek módosításait. A rendezvény fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a katasztrófavédelem főigazgatója volt.


A rendezvény résztvevőit Zellei János, a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség elnöke köszöntötte, aki elmondta: a magyar tűzvédelmi szabályozás modelljét – az elvárt biztonsági szintet rögzítő jogszabály és az önként alkalmazható megoldásokat, módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelvek együttesét – a szövetség nemzetközi partnerei érdeklődéssel fogadták és követendő példának tartják.


A tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági tevékenység mutatószámait dr. Mógor Judit tűzoltó ezredes, hatósági főigazgató-helyettes ismertette a jelenlévőkkel, ezután pedig a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági feladatokról szólt. Vázolta a hatékonyságot célzó módszereket, így a nagyléptékű tűzvédelmi ellenőrzések előtti konzultációkat, tájékoztatásokat, de kitért a közös ellenőrzések, összevont gyakorlatok fontosságára is. Elmondta, a katasztrófavédelem hangsúlyt fektet az állomány képességeinek fejlesztésére, valamint az ügyfélcentrikus magatartás elsajátítására. Az ezredes a továbbiakban  az Országos Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálatáról beszélt, hangsúlyozva a szakmai szervezetek szerepének fontosságát. Mint fogalmazott, a hatóságnak és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt az az érdeke, hogy a biztonságot szolgáló, a veszélyeztetettség mértékével arányos követelményeket tartalmazó, kellően rugalmas szabályozás legyen érvényben. Szólt a közeljövőben várható, a katasztrófavédelem hatósági eljárásait, annak résztvevőit érintő jogszabályváltozásokra, így az általános közigazgatási rendtartásról, a szankciókról és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényekre, amelyek 2018. január 1-jén lépnek hatályba.


            


Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő a közelmúlt jogszabályváltozásait közül azt emelte ki, amely szerint a tűzvédelmi célú építési termékek gyártói, forgalmazói további időt kaptak arra, hogy a termékek elvárt teljesítményének igazolását rendezzék. Ismertette, hogy a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság kiemelt jövő évi feladata valamennyi tűzvédelmi műszaki irányelvet hozzáigazítani a módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzathoz, emellett el kell készíteni a robbanás elleni védelemről szóló irányelvet. Bemutatta a tűzvédelmi szakértői tevékenységet érintő változásokat, valamint kitért a tűzvédelmi szakvizsgákról szóló rendelet módosításának jelenlegi helyzetére, a jogalkotói célokra, többek között az elektronikus szakvizsgáztatás bevezetésére.


              


Érces Ferenc tűzoltó ezredes, tűzmegelőzési főosztályvezető az OTSZ felülvizsgálatának helyzetéről tartott előadást. A főosztályvezető ismertette a jogalkalmazói tapasztalatok összegzését, mint mondta, a visszajelzések alapján az OTSZ struktúrája korszerű, előremutató, teret ad a mérnöki gondolkodásmódnak, megadja az alternatív megoldások közötti választás lehetőségét, ugyanakkor előtérbe helyezi a tervezői felelősségvállalást. Utalt rá, hogy a szabályozás változását követően megnőtt a hatósági konzultációk jelentősége, illetve a jogalkalmazást elősegítik a kiadott szakmai állásfoglalások és az OTSZ kérdések-válaszok gyűjteménye. Néhány példát említett meg az OTSZ felülvizsgálat során felmerült kérdések közül, így kitért a tűzvédelmi osztályra vonatkozó követelmény egyes épületszerkezetek esetében történő elhagyására, az iparra vonatkozó előírások markánsabb, önálló fejezetben való megjelenítésére, a tűzveszélyességi osztályok és a veszélyes anyagokra, keverékekre vonatkozó uniós szabályozás közötti összhang megteremtésére, a robbanásveszélyes anyagok kezelésének, valamint a robbanás elleni védelemnek részletesebb szabályozására. A főosztályvezető összegzésképpen elmondta: az OTSZ és a kapcsolódó irányelvek kidolgozása helyes, az eredményes tűzmegelőzést segítő lépés volt, a jelenlegi felülvizsgálat keretében a szabályozás szükséges mértékű finomhangolása történik.

Badonszki Csaba tűzoltó alezredes, a tűzvédelmi és kéményseprő-ipari szabályozási főosztály helyettes vezetője az irányelvek módosításának tapasztalatairól beszélt. Kiemelte a résztvevők konstruktív hozzáállását, hangsúlyozta a szakmai alapú konszenzus megteremtésének szükségességét, a jogszabályi keretek figyelembe vételét, valamint az irányelvek és a nemzeti szabványok közötti tartalmi illeszkedés fontosságát.Az átfogó ismertetést az egyes irányelvek módosításának részletesebb bemutatása követte. Wagner Károly tűzoltó alezredes a kiürítésről szóló, dr. Takács Lajos (Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozat) a tűzterjedés elleni védelemről szóló irányelv változásait vázolta fel. Az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőiről Tóth Péter (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) adott átfogó képet, majd Nagy Katalin, a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének elnöke tájékoztatta a hallgatóságot a hő és füst elleni védelemről szóló irányelv jelenleg is folyó bővítéséről, a várható módosulásokról. A számítógépes szimulációkról szóló irányelv ismertetése során Zellei János és Balogh Richárd kitért arra, hogy a szimulációs programok fejlesztése folyamatos, ez tette szükségessé az irányelv második bővítését. Heizler György ny. tűzoltó ezredes, a TSZVSZ témavezetője előadásában általánosságban szólt a felülvizsgálat és karbantartás újdonságairól. A TSZVSZ témafelelősei közül Marlovits Gábor a tűzgátló lezárások, Szetei Márton a tűzgátló, füstgátló nyílászárók felülvizsgálatával, karbantartásával foglalkozott előadásában. A napot Geier Péter (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) előadása zárta, amelyben az előadó a külső térelhatároló szerkezeteket érintő kérdéseket összegezte.


(forrás: katasztrofavedelem.hu)

Partnereink

arany fokozatú partnerek

arany fokozatú partnerek

ezüst fokozatú partnerek

ezüst fokozatú partnerek

bronz fokozatú partnerek

bronz fokozatú partnerek

További bejegyzések